കേരള മീഡിയ അക്കാദമി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്യൂണിക്കേഷനിലെ ജേര്‍ണലിസം & കമ്യൂണിക്കേഷന്‍, പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് & അഡ്വര്‍ടൈസിങ്  ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളില്‍ ഒഴിവ് വന്ന സീറ്റിലേക്ക്  സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്‍ നവംബര്‍ 29 ന് നടത്തും. എറണാകുളം കാക്കനാട്ടുള്ള അക്കാദമി കാമ്പസില്‍ രാവിലെ 11 മണി മുതല്‍ നടക്കുന്ന സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകള്‍ സഹിതം എത്തേണ്ടതാണ്. അക്കാദമി പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതിയവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന.  പ്രായപരിധി 35 വയസ്സ്. പട്ടികജാതി/ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ വയസ്സിളവുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില്‍ അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാല ബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത.  പ്രവേശനം ഉറപ്പാകുന്നവര്‍ അഡ്മിഷന്‍ ഫീസ് 1500 രൂപ അടയ്ക്കാന്‍ തയ്യാറായി വരേണ്ടതാണ്. 
വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍: 04842422275, 6282977971.