ഹോസ്റ്റല്‍ മേട്രണ്‍ : വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ സെപ്തംബര്‍ 29ന്

കേരള മീഡിയ അക്കാദമി വനിതാ ഹോസ്റ്റല്‍ മേട്രണ്‍ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. ഇതിനുള്ള വാക്ക്ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ 2021 സെപ്തംബര്‍ 29 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11. 30ന് കാക്കനാട് മീഡിയ അക്കാദമിയില്‍ നടക്കും.
  പ്രീഡിഗ്രി അടിസ്ഥാനയോഗ്യത. മുന്‍ പരിചയം അഭികാമ്യം. നിശ്ചിത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ അഭാവത്തില്‍ എസ് എസ് എല്‍സി യോഗ്യതയും മുന്‍പരിചയവും ഉള്ളവരെയും പരിഗണിക്കും. 30-09-2021ന് അറുപതുവയസ്സ് കഴിയരുത്. 24 മണിക്കൂറും ഹോസ്റ്റലില്‍ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാല്‍ മതി. ഹോസ്റ്റല്‍ അടയ്ക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ ഒഴികെ മറ്റ് അവധി ദിവസങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതല്ല.  താല്പര്യമുള്ളവര്‍ പ്രായം, മേല്‍വിലാസം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തിപരിചയം തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി 2021 സെപ്തംബര്‍ 29ന് കാക്കനാട് കേരള  മീഡിയ അക്കാദമി ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകണം. ഫോണ്‍ 0484 2422275