Former Office Bearers

Chairmen – Kerala Media Academy

 1. Shri. K. A. Damodara Menon  :  15.03.1979 – 31.10.1980
 2. Shri. P. Govinda Pillai : 01.04.1981 – 31.03.1982
 3. Shri. T. K. G. Nair : 01.07.1982 – 07.10.1988
 4. Shri. K. Mohanan  :  15.11.1988 – 03.07.1991
 5. Shri. V. P. Ramachandran  : 28.09.1992 – 30.01.1999
 6. Shri. K. Mohanan :  01.02.1999 – 22.05.2001
 7. Shri. Thomas Jacob : 17.08.2001 – 31.03.2008
 8. Shri. S. R. Sakthidharan: 22.04.2008 – 27.07.2011
 9. Shri. N. P. Rajendran: 12.08.2011 – 11.08.2014
 10. Shri. Sergy Antony: 02.03.2015 – 08.09.16
 11. Shri. R. S. Babu: 09.09.16

Vice Chairmen – Kerala Media Academy

 1. V. K. Bhargavan Nair  : 1979 – 1980 & 1980 – 1982
 2. M. S. Madhusoodanan  : 1982 – 1985
 3. K. P. Vasudevan Nair  :1985 – 1988
 4. Shri. K.M.Roy  :   1988 – 1991
 5. Shri. C.R.Ramachandran : 1992 – 1995
 6. Malappuram P. Moosa : 1996 – 1999
 7. Shri. N. P. Rajendran : 1999 – 2002
 8. Shri. C. Gowridasan Nair : 2002 – 2008
 9. Shri. P. P. Saseendran  :  2008 – 2011
 10. Shri. K. C. Rajagopal: 2011 –  2018
 11. Shri. Deepu Ravi : 2018 –

Secretary – Kerala Media Academy

 1. T. R. Raman Namboothiripad : 06.10.1979 – 06.09.1982
 2. E. V. John :  06.09.1982 – 09.09.1986
 3. Shri. V. K. Moideen Koya : 06.10.1986 – 30.09.1989
 4. Shri. P. M. Senan : 06.10.1989 – 25.03.1990  & 20.11.1991 – 26.04.1993
 5. P. S. Gangadharan :  26.03.1990 –  31.05.1990
 6. M. R. Narayanan Nair  : 13.07.1990 – 28.02.1991
 7. M. V. Vasu  :  26.04.1993 – 15.10.1994
 8. Shri. N. Moosakoya :01.10.1996 – 31.05.1998
 9. Shri. K. C. Venu : 21.10.1998 – 31.08.2002
 10. Shri. V. K. Jayakumar:  11.11.2002 – 06.11.2007
 11. Shri. M. Josephath: 01.04.2008 – 01.09.2008
 12. Smt. V. G. Renuka: 01.09.2008 – 12.03.2013
 13. Shri. V. R. Ajithkumar: 13.03.2013 – 12.03.2014
 14. Shri. N. S. Anilkumar: 19.05.2014 -02.12.2014
 15. Shri. M. S. Alikunju: 31.03.2015 – 10.06.2015
 16. Shri. A. Abdul Hakkim: 08.07.2015 – 29.04.2016
 17. Shri. R. Anil Kumar : 26.05.2016 – 06.06.16
 18. Shri. K. G Santhosh: 08.06.16 -28-08-18
 19. Shri. K Mohanan : 02-03-19 – 31-07-19
 20. Shri. Chandrahasan Vaduthala : 14-11-19 –